Ermita de La Magdalena

L’ermita de la Magdalena, sens dubte és l’ermita amb major importància de totes les que es troben al terme municipal de la ciutat de Castelló. Per diferents motius, primerament per l’històric, perquè s’enclava als peus del Castellvell que és l’origen de la ciutat de Castelló. Al segle XIII, quan el rei Jaume I va concedir la llicència del trasllat al 1251, i un any més tard, al 1252 es data la baixada del nucli de població que vivia al castell a l’actual Castelló. Aquesta és la part històrica, la part important que té l’ermita de la Magdalena. Aprofitant l’aljub del castell, el frare barbut, en els anys posteriors va fer aquesta ermita dedicada a santa Maria Magdalena i en la que també es troba el retaule de Sant Bernat, que és el sant de l’ordre de Sant Antoni, el frare barbut. 

L’ermita té importància històrica però també sentimental i simbòlica per a la ciutat de Castelló. Per què? Perquè mesclant història i llegenda, la ciutat de Castelló commemora cada tercer diumenge de quaresma la seva fundació, recuperant el que es el retorn al seus orígens fins als peus de Castell vell, de la pròpia ermita de la Magdalena. Ho fem, a més, amb una romeria que té un caràcter penitencial però a la vegada és un moment per a manifestar l’orgull de genealogia que la ciutat de Castelló té pel seu origen. I aquesta és la importància de l’ermita de la Magdalena, que milers de Castellonencs cada tercer diumenge de quaresma en aquesta romeria de les Canyes, recuperen una antiga romeria que data desde 1375 amb la primera romeria penitencial a aquest enclavament. Doncs tots els castellonencs, cada any venim i ens situem aquí, als nostres orígens. Es una romeria penitencial, es una ermita que com tal, està dedicada a la seva titular, a Santa Maria Magdalena i també a sant Bernardo. El tema està en la recuperació dels nostres orígens el tercer diumenge de quaresma però també l’ermita té la importància de per a la festivitat del 22 de Juliol amb la cofradia de Santa Maria Magdalena o molts més actes que entitats festives realitzen aquí en este ermita, permet a la ciutat, que un edifici blanc, senzill i molt auster recuperi l’origen de la ciutat de Castelló, i aquí és on resideix la verdadera importància d’aquest edifici.